پشتیبانی محصولات

پشتیبانی بعد از خرید

فروشگاه نگین بازار برای راحتی شما و همچنین اطمینان از عدم پیش آمد مشکل به هنگام استفاده از محصولات خریداری شده در این فروشگاه، پس از خرید و استفاده از محصول پاسخگوی شما در صورت وجود هرگونه سوالی مبنی بر طرز استفاده از کالا می باشد.