امکان تحویل اکسپرس

در حال حاظر این امکان بر روی فروشگاه نگین بازار فعال نمی باشد